Regulamin & Impressum

Właściciel strony
Virendo Sp. z o.o.
ul.Sw.Filipa 23/4, PL 31-150 Kraków
tel. +48 12 3953366   fax +48 12 3953399  
kontakt@virendo.net | www.virendo.pl
NIP: PL6762473728 REGON: 123060060  KRS: 498372
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie

Multimedia
Video: PultynStudio
Materiał zdjęciowy: PultynStudio, EneWay
Consulting:  arte gemini i.c.r., KROSNY 
Realizacja strony internetowej:     Osostudio
Idea & Produkcja:     VIRENDO Sp. z o.o.
Copyright: VIRENDO Sp. z o.o.
Copyright website der-revoluzzer.de : VIRENDO Sp. z o.o.

Strona www.der-revoluzzer.de bazuje na idei & copyright VIRENDO. 
The website www.der-revoluzzer.de is based on the idea and copyright by VIRENDO.


Regulamin zakupów sklepu VIRENDO
VIRENDO.net / .pl to sklep internetowy prowadzony przez Virendo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielopole 17/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498372, REGON 123060060, NIP: PL6762473728

1.  VIRENDO Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe firmy VIRENDO.

2.  Wszystkie produkty dostępne w sklepie VIRENDO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych VIRENDO są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

4.  Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale operatorów pocztowych. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi przy zamówieniu.

5.  Możliwe są następujące formy płatności:

⌽     Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremKRS 0000274399 (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole). 

⌽    Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez  Paypal Polska Sp. z o.o. NIP 5252406419 i numer REGON 141108225, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, województwo mazowieckie. 

6.  Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki.  

7.  Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach VIRENDO. zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. 

8.  VIRENDO sp. z o.o. odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

9.   W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt VIRENDO sp. z o.o., na adres VIRENDO. 

10.   Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w VIRENDO, a niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli VIRENDO sp. z o.o. nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11.   VIRENDO sp. z o.o. ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do VIRENDO sp. z o.o. Jeżeli w ciągu 14 dni VIRENDO sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi VIRENDO sp. z o.o. 

12.   Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu,  konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać, po wcześniejszym zgłoszeniu do VIRENDO. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki VIRENDO sp. z o.o. ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta drogą elektroniczną. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do VIRENDO sp. z o.o. Niezwłocznie po jej otrzymaniu, VIRENDO sp. z o.o. dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. Kwota zostaje wypłacona tylko i wyłącznie tym samym kanałem płatniczym.

13.   Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody warz z materiałem zdjęciowym oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

14.   Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu VIRENDO nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu VIERNDO, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

15.   Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego VIRENDO w związku z zakupami jest VIRENDO sp. z o.o. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

16.   Dodatkowo, okazjonalnie, VIRENDO sp. z o.o. za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty VIRENDO do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

17.   Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w VIRENDO, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz  spółce PayPal z siedzibą w Warszawie. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: 

1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w VIRENDO towary,
2. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w VIRENDO sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. 


Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby Klient dokonujący u nas zakupy miał gwarancje bezpieczeństwa dotyczące zarówno jakości towarów, zasad przechowywania powierzonych nam danych osobowych, jak i jakości obsługi serwisowej podczas trwania gwarancji.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze mechanizmy ochrony przekazywania i przechowywania danych osobowych, jakie są w tej chwili dostępne. 

VIRENDO nie jest w żadnej mierze odpowiedzialna za treści stron połaczonych ze stronami internetowymi VIRENDO poprzez linki. 


Polityka cookies

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Czas realizacji zamówienia

Przy każdym produkcie zaznaczony jest przybliżony termin wysyłki, który liczymy od chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, to liczy się najdłuższy z terminów wysyłki. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 16, jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego. Każdy z wysyłanych pojazdów przechodzi test techniczny, po czym jest ponownie pakowany do wysyłki. 

Przesyłki dostarczają firmy kurierskie. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich jest to zwykle 3-4 dni roboczych.

Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach VIRENDO. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Jakakolwiek ingerencja w stan techniczny zakupionych produktów przez klienta bez uprzedniego skontaktowania się z VIRENDO jest jednoznaczna z wygaśnięciem wszelkiej gwarancji ze strony producenta tych produktów.

Koszty i sposoby dostawy

Aby sprawdzić jaki będzie koszt dostawy zamówienia prosimy wrzucić wszystkie produkty do koszyka a następnie wybrać formę dostawy i płatności - wtedy dokładnie policzone zostaną  koszty transportu wybranych przez produktów.

Opłata za przesyłkę jest zależna od kategorii zakupowanych produktów. W przypadku jednoczesnego kupowania produktów różnych grup, dostawy będą odbywały się niezależnymi przesyłkami, gdyż produkty te są wysyłane przez nas z innych magazynów. Koszt dostawy będzie wtedy liczony dla każdej grupy towarowej oddzielnie. Opłaty dodatkowe przedstawione w dwóch ostatnich tabelach są uzależnione od wybranej formy płatności oraz od liczby i gabarytów zamówionych produktów.

Sklep VIRENDO nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie. W momencie wyjścia paczki z magazynu wysyłamy wiadomość e-mail, w której podajemy numer listu przewozowego (Tracking Number).

Dodane do koszyka

nazwa produktu ilość cena